Hyppää sisältöön

Valtio-omistaja linjasi Arctia Shippingin tulevaisuutta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.11.2014 17.33 | Julkaistu suomeksi 15.1.2015 klo 15.45
Tiedote 524/2014

-Omistaja tukee yhtiön liiketoimintaa polaarisilla alueilla-Kaluston käyttöastetta on nostettava-15 vuoden aikana miljardin investointi laivastoon-Kansallinen jäänmurto turvattava kustannustehokkaasti-LVM aloittaa valmistelut Liikennevirastolle tilatun jäänmurtajan myymiseksi

 

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut valtion täysin omistaman Arctia Shipping Oy:n tulevaisuutta. Omistajan näkemyksen mukaan koko liiketoiminta-alueen kilpailua on kyettävä lisäämään, johon Arctia Shippingin on pystyttävä vastaamaan. Linjaus perustuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön yhteiseen valmisteluun.

Arctian Shippingin laivasto on kokonaisuudessaan uusittava vuoteen 2029 mennessä. Laivaston uusimisen kokonaisinvestointi on noin miljardi euroa. Tästä muodostuu merkittävin jäänmurron kustannustehokkuuteen ja Itämeren jäänmurron kustannuksiin vaikuttava tekijä. Jäänmurron hinnankorotuspaineiden laskemiseksi ja uusien jäänmurtajien rahoittamiseksi yhtiön on pystyttävä nostamaan laivaston käyttöastetta.

Tehtyjen selvitysten mukaan ympärivuotisessa käytössä oleva polaarimurtaja on kalliimmasta hankintahinnastaan huolimatta 30 vuoden elinkaarensa aikana valtiolle 20–30 miljoonaa euroa edullisempi kuin perinteinen jäänmurtaja, jonka käyttöaste on alhainen. Tämä edellyttää useiden kuukausien mittaista vuosittaista operointijaksoa polaarisissa meripalveluissa. Tehtyjen selvitysten mukaan tämänhetkinen markkinatilanne ja Arctian Shippingin osaaminen polaaritoiminnassa luovat edellytykset tälle. Tällä hetkellä Itämeren jäänmurtajien keskimääräinen käyttöaste on 31 % verrattuna monitoimimurtajiin, joiden käyttöaste on 85 %. Kalustokapasiteetin varmistaminen tarvittavilla investoinneilla ja huippuosaamisen hyödyntäminen polaarisilla alueilla tukee yhtiön taloudellisesti tehokasta toimintaa. Se luo vankan pohjan tukea kotimaisen elinkeinoelämän vaatimuksia Suomen merialueiden muuttuvissa olosuhteissa ja ylläpitää valtion huoltovarmuutta.

”Tärkeintä on Suomen merialueiden jäänmurron ja talvimerenkulun turvaaminen. Nyt päätetyillä järjestelyillä se toteutetaan kustannustehokkaalla tavalla ja valtion taloutta rasittamatta. Arctia Shippingin kaltaisen valtion kaupallisesti omistaman yhtiön toiminnan tulee olla taloudellisesti kannattavaa, samalla kun se huolehtii valtion strategisista intresseistä ylläpitämällä huoltovarmuutta ja tarjoamalla elinkeinoelämälle sen tarpeita vastaavan palvelun”, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa valmistelut Liikennevirastolle tilatun jäänmurtajan myymiseksi. Viraston ydintehtäviin ei kuulu jäänmurtajan omistaminen, vaan talvimerenkulun edellytysten turvaaminen jäänmurtopalveluita tilaamalla. Arctian Shippingin ydinliiketoimintaa on jäänmurtopalveluiden hoitaminen ja valtiolla on tätä kautta yhtiöön strategisen omistuksen intressi.

"Polaaritoimintaan liittyy suuria mahdollisuuksia, mutta myös riskejä, jotka eivät saa vaarantaa jäänmurtajien toiminnallista saatavuutta eikä lisätä elinkeinoelämälle syntyviä kustannuksia Itämeren jäänmurrossa. Itämeren jäänmurron tarpeet määritetään liikenne- ja viestintäministeriön johdolla yhteistyössä VNK:n omistajaohjausosaston, TEM:n ja VM:n kanssa", liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko sanoo.

Samalla turvataan Suomen merialueiden alueiden jäänmurto sekä huoltovarmuuden että elinkeinoelämän näkökulmista mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Kalustokapasiteetin varmistaminen tarvittavilla investoinneilla ja huippuosaamisen hyödyntäminen polaarisilla alueilla tukee yhtiön taloudellisesti tehokasta toimintaa. Se luo vankan pohjan tukea kotimaisen elinkeinoelämän vaatimuksia Suomen merialueiden muuttuvissa olosuhteissa ja ylläpitää valtion huoltovarmuutta.

Lisätiedot:

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjaus
- ministeri Sirpa Paatero, erityisavustaja Paavali Kukkonen, puh. +358 50 566 3455

Liikenne- ja viestintäministeriö
- ministeri Paula Risikko, erityisavustaja Juuso Rönnholm, puh. +358 50 574 1504

Paula Risikko Sirpa Paatero hallitus