Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Hallitus arvioi iltakoulussaan työllisyystoimien etenemistä

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.1.2020 14.30
Tiedote 36/2020

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 29. tammikuuta työllisyyspolitiikkaa.

Työllisyyspolitiikkaa käsitelleessä iltakoulussa hallitus totesi työllisyystoimien valmistelun etenevän suunnitellusti ja hallitusohjelman mukaisesti. Hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 budjettiriiheen mennessä hallituksella tulee olla osoitettavissa 30 000 uutta työllistä vastaavat toimenpiteet.

– Hallitus on sitoutunut vahvasti työllisyystavoitteeseen ja sen toteuttamiseen. Hallituksen toimet tähtäävät siihen, että yhä useammalla ihmisellä on työpaikka. Tavoite on keskeinen julkisen talouden tasapainon saavuttamiseksi 2023. Totesimme yhdessä, että työllisyystoimien valmistelu etenee asetettujen askelmerkkien mukaan. Seuraava tärkeä tarkastelupiste on hallituksen kehysriihi, pääministeri Sanna Marin sanoo.

Työllisyyden edistämisen alatyöryhmät jättivät väliraporttinsa työ- ja elinkeinoministeriölle 7. tammikuuta 2020. Väliraporttien pohjalta työllisyystoimien valmistelu etenee kohti kehysriihtä aiempaa vahvemmalla poliittisella koordinaatiolla. Kehysriiheen mennessä hallituksella on selkeä kuva siitä, kuinka pitkälle jo tehdyt, valmisteilla olevat ja suunnitellut toimet riittävät suhteessa budjettiriihen työllisyystavoitteeseen.

Iltakoulussa hallitus totesi uudestaan, että yksinomaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvat toimet eivät riitä tavoitteen täyttämiseksi. Osana koordinaation parantamista hallitus kokoaa kehysriiheen työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi myös muiden ministeriöiden esittämät toimet, joilla arvioidaan olevan vaikutusta työllisyyden kannalta.

Hallitus ohjaa ministeriöitä vahvempaan yhteistyöhön työllisyystoimenpiteiden suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Kokonaiskuvan muodostuttua määritetään kehysriihessä suuntaviivat tarvittaville lisätoimille. Hallitus seuraa tiiviisti alatyöryhmien työn edistymistä. Hallitus on sitoutunut tekemään ratkaisuja, joilla työllisyystavoitteeseen päästään.

Hallitus kuuli lisäksi asiantuntija-arvion työperäisen maahanmuuton uudistuksen etenemisestä. Asiasta vastaava työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa asiasta lisää lähiviikkoina.

Lisätietoja: Mikko Koskinen, pääministerin valtiosihteeri
p. 09 1602 2006, Timo Nevaranta, työministerin erityisavustaja p. 050 340 9483

Sanna Marin Tuula Haatainen hallitus