FI SV EN

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus esillä YK:ssa

UlkoasiainministeriöValtioneuvoston viestintäosasto 10.7.2017 9.18
Tiedote 337/2017
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus esillä YK:ssa

Suomi kertoo maanantaina 10. heinäkuuta alkavassa YK:n kestävän kehityksen foorumissa (HLPF) Agenda 2030 -ohjelman toimeenpanon keskeisen välineen, yhteiskuntasitoumuksen, edistymisestä sekä uudesta järjestelmästä kestävän kehityksen seurantaan. Suomen painopisteitä ovat koko yhteiskunnan kattava osallistuminen kestävän kehityksen työhön sekä tyttöjen ja naisten aseman parantaminen.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma, Agenda2030, hyväksyttiin päämiestasolla YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa syyskuussa 2015. Tänä vuonna korkean tason poliittisen foorumin teemana on köyhyyden poistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa maailmassa.

Suomessa Agenda 2030 -ohjelman toimeenpano rakentuu hallituksen linjausten mukaisesti kahdelle teemalle: hiilineutraali ja resurssiviisas sekä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi.Suomi raportoi toimintaohjelman toimeenpanosta ensimmäisten maiden joukossa heinäkuussa 2016. Nyt vuotta myöhemmin Suomi osallistuu kokoukseen laajalla delegaatiolla, jota johtaa valtiosihteeri Risto Artjoki.

Delegaatioon kuuluvat sitoumuksen antaneet yritykset Finnair ja Neste, järjestöistä Kepa, Kehys ja Plan sekä saamelaisneuvoston edustaja Anne Nuorgam. Koska Suomi pyrkii vahvistamaan myös nuorten ääntä kestävän kehityksen kysymyksissä, delegaatiossa on nuorten Agenda2030-ryhmää edustava nuorisodelegaatti Ilmi Salminen

Suomen laajasti sidosryhmiä osallistava toimeenpanomalli on herättänyt erityistä kiinnostusta. Sen keskiössä on kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Yritykset, yhteisöt, oppilaitokset, hallinto, puolueet, kaupungit sekä muut tahot voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Sitoumusten määrä on vuodessa kolminkertaistunut 700:aan.

Syksyllä Suomi ottaa käyttöön uuden järjestelmän kestävän kehityksen seurantaan ja tulosten mittaamiseen. Seurantajärjestelmän tavoitteena on tuottaa systemaattisesti kerättyä objektiivista indikaattoritietoa, synnyttää tulkintakeskustelua arvojen muutoksista sekä tukea poliittista päätöksentekoa.

Sitoumuksesta ja seurantajärjestelmästä keskustellaan Suomen sivutapahtumassa tiistaina 18.7. Torstaina 13.7. järjestetään Planin kanssa yhteistyössä suomalaista äitiyspakkausta esittelevä sivutapahtuma, jossa käsitellään myös äärimmäisessä köyhyydessä elävien naisten ja tyttöjen äitiyden haasteita. Alaikäisten äitien elämää havainnollistetaan 11-vuotiaiden äitiyspakkauksella.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Sami Pirkkala, ulkoasiainministeriö, p. 0295 351 750, sami.pirkkala@formin.fi ja kestävän kehityksen toimikunnan apulaispääsihteeri Marja Innanen, valtioneuvoston kanslia. p. 0295 160 027, marja.innanen(at)vnk.fi

Seuraa kokouskuulumisia yhteiskuntasitoumuksen Twitterissä, Facebookissa ja kotisivuilla 

Lisätietoa foorumista