Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 15.10.2015

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.10.2015 13.24
Tiedote 547/2015

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 15.10.2015 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

-