Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 16.8.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.8.2018 13.11
Tiedote 371/2018

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 16.8.2018 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita.
Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.