Raha-asiainvaliokunnan istunto 20.10.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.10.2016 13.33
Tiedote 449/2016

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 20.10.2016 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.