Raha-asiainvaliokunnan istunto 6.10.2016

Valtioneuvoston viestintäosasto 6.10.2016 13.39
Tiedote 426/2016

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 6.10.2016 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.