Tasavallan presidentin esittelyn asialista 20.4.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.4.2018 15.16
Tiedote 204/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Paula Lehtomäki, valtiosihteeri p. 0295 16001
- Muutos arvonimilautakunnan kokoonpanossa

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen

Anu Laamanen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 762
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Unkarin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 185/2017 vp; EV 3/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Itävallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 197/2017 vp; EV 4/2018 vp)

Oikeusministeriö

Sami Manninen, kansliapäällikkö p. 0295 150 318
- Korkeimman oikeuden kahden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 458
- 1) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Laura Määttänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 332
- Eduskunnan kirjelmä äitiyslakia koskevasta kansalaisaloitteesta eduskunnalle (KAA 3/2016 vp; EK 1/2018 vp)

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden laamannin viran (D 19) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Kymenlaakson käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Vantaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Puolustusministeriö

Jari Kajavirta, hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana p. 0295 140 430
- Kenraalin ja amiraalin virkaan nimittämisiä puolustusvoimissa
- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 7/2018 vp; EV 24/2018 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 152
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 10/2018 vp; EV 21/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Virve Haapajärvi, hallitusneuvos p. 0295 047 027
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle yhteistyöstä kilpailuasioissa tehdyn pohjoismaisen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kilpailulain muuttamisesta (HE 193/2017 vp; EV 18/2018 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Juha Jokinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 594
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 172/2017 vp; EV 22/2018 vp)