Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 10.8.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.8.2017 13.15
Tiedote 353/2017

Raha-asiainvaliokunnan istunnossa 10.8.2017 ei käsitelty ministeriöille puollettavia julkisia asioita. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.