Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 13.2.2020

12.2.2020 15.16
Tiedote 65/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kanslian määräaikaisesti täytettävän osastopäällikön viran täyttäminen

Assi Salminen, neuvotteleva virkamies p. 0295 160 215
- a) Eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2018 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (EK 25/2019 vp; K 3/2019 vp; K 13/2019 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvät kannanotot

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Päivi Peltokoski, lähetystöneuvos p. 0295 351 523
- Valtioneuvoston asetus tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta

Leena Pylvänäinen, lähetystöneuvos p. 0295 351 323
- Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeiden vientiä koskevan lupaharkinnan yleisistä edellytyksistä

Oikeusministeriö

Taru Ritari, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 306
- Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön hallitussihteerin virasta
- Oikeusministeriön hallitussihteerin (VT 18) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Anne Kohvakka, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 183
- Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Sisäministeriö

Hanne Huvila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 313
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
- Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön pelastusosaston neuvottelevalle virkamiehelle

Tuija Saari, johtava asiantuntija, esittelijä p. 0295 488 566
- Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 430
- Valtiovarainministeriön oikeuttaminen hyväksymään Maakuntien ICT-palvelukeskus Oy:n asettamisen selvitystilaan

Anna Gau, hallitussihteeri p. 0295 530 321
- Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Jonna Kuparinen, hallitussihteeri p. 0295 530 148
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja, ylijohtaja p. 0295 330 129
- Museoviraston pääjohtajan viran täyttäminen määräajaksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Riitta Itkonen, hallitusneuvos p. 0295 162 383
- Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen viran (vaativuustaso 9,1) täyttäminen

Hannu Miettinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 478
- Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sofia Johansson, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 048
- Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Meksikon kanssa tehdystä sopimuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Henri Backman, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 581
- Muutos Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen kokoonpanossa

Krista Turunen, hallitussihteeri p. 0295 047 178
- Sovittelijan määrääminen

Elli Nieminen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 048 247
- Valtuuskunnan asettaminen Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 338. hallintoneuvoston kokoukseen Genevessä 16. - 26.3.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liisa Katajamäki, hallitusneuvos p. 0295 163 329
- Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Hanna-Mari Pekuri, hallitusneuvos p. 0295 163 459
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (valtuutus ratifioida väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä koskeva ILOn yleissopimus)

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- FinnHEMS Oy:n osakkeiden hankinta

Ympäristöministeriö

Erja Werdi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 312
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta