Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.2.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.2.2019 15.17
Tiedote 87/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko ja Virolainen)

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p.029 5150068
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Valtiovarainministeriö

Anna Hyvärinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 405
- Hakemukset ja ilmoitus Eino Vilkin jäämistöstä

Kaisa-Juulia Raita, hallitussihteeri p. 0295 530 379
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Tuula Karjalainen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 553
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista neuvoston direktiiviksi ja asetukseksi (maksupalveluntarjoajat ja maksutietojen vaihtaminen - hallinnollisen yhteistyön lujittaminen alv-petosten torjumiseksi)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiina Eerikäinen, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 081
- Näyttelyiden valtiontakuulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.10.2019 päättyväksi toimikaudeksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Rita Linna, hallitusneuvos p. 0295 342 559
- Valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön perustaminen

Tuomas Kaivola, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 366
- Valtioneuvoston asetus tiekuljetussopimuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Kari Klemm, hallitusneuvos p. 0295 063 523
- Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, kaupallinen neuvos p. 0295 063 518
- Uuden jäsenen ja varajäsenen määrääminen kuluttajaturvallisuusasiain neuvottelukuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 14.2.2019 - 11.1.2021

Kari Kainulainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 950
- Määrärahan jako seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävän hankekokonaisuuden toimeenpanoon

Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, hallitussihteeri p. 0295 250 364
- Valtuuskunnan asettaminen Itämeren suojelukomission (HELCOM) 40. vuosikokoukseen Helsingissä 6.–7.3.2019
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien ympäristökokous UNEA:n neljänteen istuntoon Nairobissa, Keniassa, 11.–15.3.2019

Johanna Korpi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 278
- Valtioneuvoston asetus Etelä-Savon maakunnan luonnonsuojelualueista