Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 2.5.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 2.5.2019 8.34
Tiedote 221/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Ari Mäki, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 595
- Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdystä sopimuksesta

Oikeusministeriö

Merja Muilu, apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p. 0295 150 200
- Taloudenhallinnan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2.5.2019-1.5.2023

Työ- ja elinkeinoministeriö

Johanna Juvonen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 064 220
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Tuike Finland Oy:lle
- Valtioneuvoston päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä PKS Sähkönsiirto Oy:lle

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta