Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 27.6.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 26.6.2019 15.21
Tiedote 346/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri p. 0295 160 300
- Sihteerien ja pysyvien asiantuntijoiden määrääminen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan, raha-asiainvaliokuntaan ja talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen
- Valtiosihteeri Eila Mäkipään virkavala
- Valtiosihteeri Saila Ruuthin virkavakuutus

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Eduskunnan kirjelmä pääministeri Antti Rinteen 6.6.2019 nimitetyn hallituksen ohjelmaa koskevan valtioneuvoston tiedonannon johdosta (EK 2/2019 vp - VNT 1/2019 vp)
- Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Jorma Korhonen, kansainvälisten asioiden neuvos p. 0295 160 410
- Talousneuvoston asettaminen hallituskaudeksi

Merja Saaritsa-Lantta, hallinnollinen notaari p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoministeriön osastopäällikön tehtävään määrääminen
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Oikeusministeriö

Tia Möller, lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 105
- Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Kirta Heine, hallitusneuvos p. 0295 150 214
- Jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan toimikausiksi 1.8.2019 - 31.7.2022 ja 1.1.2020-31.12.2022.

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 112
- Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta

Johanna Hautakorpi, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 018
- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.8.2019-31.7.2023

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtajan viran täyttäminen
- Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

Kristina Sarjo, finanssineuvos p. 0295 530 055
- Suomen valtion edustajan määrääminen Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvoston jäseneksi ja varajäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Kansainvälisen investointitakauslaitoksen neuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Aasian infrastruktuuri-investointipankin hallintoneuvoston jäseneksi
- Suomen valtion edustajan määrääminen Pohjoismaiden investointipankin neuvoston jäseneksi

Selena Savo, henkilöstöpäällikkö, esittelijä p. 0295 16001
- Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö p. 0295 330 182
- Opetus- ja kulttuuriministeriön määräaikaisesti täytettävän viestintäjohtajan viran täyttäminen

Petteri Kauppinen, opetusneuvos p. 0295 330 147
- Suomen edustajien määrääminen Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön (CERN) neuvostoon

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

Mari Suominen, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 306
- Valtioneuvoston asetus 1) valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun asetuksen muuttamisesta 2) valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen muuttamisesta 3) valtioneuvoston asetus maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun asetuksen muuttamisesta

Emil Asp, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 498
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, teollisuusneuvos p. 0295 063 732
- Valtioneuvoston asetus tavaramerkeistä
- Valtioneuvoston asetus tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä

Sosiaali- ja terveysministeriö

Meri Paavola, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 343
- Rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.8.2019 - 31.7.2022

Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 579
- Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.7.2019 – 30.6.2022

Johanna Ruohtula, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 163 079
- Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi