Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 6.2.2020

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.2.2020 15.13
Tiedote 52/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 64. istunto 9.3.-20.3.2020 New Yorkissa

Oikeusministeriö

Niklas Vainio, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 041
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta

Tanja Jaatinen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 056
- Eduskunnan kirjelmä Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomuksesta vuodelta 2018 antaman kertomuksen johdosta (EK 21/2019 vp; K 15/2019 vp)

Virpi Koivu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 071
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Leena Mörttinen, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 021
- Rahoitusvakausviraston ylijohtajan viran täyttäminen

Seppo Tanninen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 224
- Valtioneuvoston asetus Maltan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
- Pohjoismaiden Investointipankista Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä 11 päivänä helmikuuta 2004 tehdyn sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen 14 kappaleen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 16001
- Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Rämänen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 197
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta

Teemu Nikula, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 055
- Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 16 a §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Jussi Luomajärvi, yksikön johtaja, hallintojohtaja p. 0295 342 471
- Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi
- Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Risto Saari, liikenneneuvos p. 0295 342 311
- Valtioneuvoston asetus suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä koskevan Suomen liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän liikenneministeriön välillä tehdyn sopimuksen liitteisiin tehtävistä muutoksista

Sami Pekola, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 342 130
- Valtioneuvoston päätös digitaalista matkaviestinverkkoa koskevista verkkotoimiluvista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tarja Reivonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 064 942
- Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan asettaminen pääministeri Marinin hallituksen toimikaudeksi

Päivi Poikola, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 047 160
- Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman uudelleen budjetoitujen myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2020
- Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman eräiden indikaattoritavoitteiden ja rahoitustaulukon muuttaminen

Eriika Melkas, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 134
- Terrafame Oy, lupa ydinenergialain mukaiseen kaivos- ja malminrikastustoimintaan

Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, hallitusneuvos p. 0295 163 407
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Laura Terho, hallitussihteeri p. 0295 163 550
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Liisa Meritähti, hallitussihteeri p. 0295 250 376
- Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta