Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Mikko Spolander jatkaa valtiovarainministeriön kansantalousosaston johdossa

Valtiovarainministeriö 23.11.2017 13.27
Tiedote

Valtioneuvosto on nimittänyt valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäälliköksi kauppatieteiden lisensiaatti Mikko Spolanderin.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä torstaina 23. marraskuuta. Spolander nimitettiin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.12.2017–31.12.2018, jolloin viran vakinainen haltija Markus Sovala on virkavapaalla.

Spolander on työskennellyt valtiovarainministeriön kansantalousosastolla vuodesta 2010 lähtien, aluksi finanssineuvoksena ja vuosina 2011–2016 vakausyksikön päällikkönä. Hän on hoitanut kansantalousosaston osastopäällikön määräaikaista virkasuhdetta joulukuusta 2016 lähtien.

”Kansantalousosaston päällikön tehtävä on kiistatta näköalapaikka. Suomen talous ja talouspolitiikka ovat osaston toiminnan ydintä. Niiden piiristä nousee alinomaa ilmiöitä, joiden ymmärtämiseen tarvitaan kokoavaa, koko talouden kattavaa näkökulmaa. Erityisen hienoa on tehdä tätä työtä yhdessä sellaisen huipputiimin kanssa kuin kansantalousosastolla on”, Spolander sanoo.

Kansantalousosasto on asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Osasto seuraa, analysoi ja ennustaa talouden kehitystä ja julkaisee säännöllisesti kehitystä kuvaavia katsauksia. Kansantalousosaston tehtäviin kuuluvat talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja kansantalouden näkökulman esiintuominen päätöksentekoa varten. Osasto osallistuu myös EU:n talouspolitiikan valmisteluun. Lisäksi osasto koordinoi valtion luottokelpoisuusluokitukseen liittyviä asioita yhdessä Valtiokonttorin kanssa.

Kansantalousosaston osastopäällikön tehtävää haki määräaikaan mennessä 7 henkilöä.

Lisätietoja:

Talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutinen, puh. 02955 30320, sami.ylaoutinen(at)vm.fi

Ministeriö Talousnäkymät