Peruspalveluohjelma luotaa kuntatalouden näkymiä

Valtiovarainministeriö 3.4.2014 10.55
Tiedote -

Kuntatalouden kehitysnäkymiä tarkasteleva peruspalveluohjelma 2015–18 on valmistunut. Ohjelma on tehty samassa yhteydessä kuin julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015–18.  Se on hyväksytty peruspalveluohjelman ministerityöryhmässä, ja valmisteluun ovat osallistuneet Suomen Kuntaliiton edustajat.

Arvio kuntatalouden kehityksestä pohjautuu valtiovarainministeriön keskipitkän aikavälin ennusteeseen kokonaistalouden kehityksestä. Ohjelmassa on otettu huomioon hallituksen kehysriihen päätökset, jotka vaikuttavat kuntien verotuloihin ja valtionapuihin. Lisäksi on huomioitu rakennepoliittisen ohjelman toimia.

Ohjelmassa arvioidaan, että kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Menot ja tulot eivät ole tasapainossa, ja velkaantuminen uhkaa jatkua. Paine kunnallisveroprosenttien tuntuviin korotuksiin kasvaa.

Valtion toimien arvioidaan ensi vuonna lisäävän hieman kuntien menoja nettomääräisesti. Vuosina 2016–2017 valtion toimet alentavat kuntien menoja, kun rakennepoliittisen ohjelman toimet alkavat vaikuttaa (ks. liite Valtion toimien vaikutukset kuntatalouteen).

Ensi keväänä peruspalveluohjelman laadinta kytketään osaksi julkisen talouden suunnitelman laadintaa. Julkisen talouden suunnitelmassa asetetaan tasapainotavoite kuntataloudelle kokonaisuutena ja päätetään toimista tasapainotavoitteen saavuttamiseksi. Peruspalveluohjelma korvataan kuntatalousohjelmalla, joka laaditaan valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä. Tarvittavat säädösmuutokset valmistellaan kuntalain uudistamisen yhteydessä.

Peruspalveluohjelma
Julkisen talouden suunnitelma
Taloudellinen katsaus
Kuntataloudelle tulee tasapainotavoite ja menorajoite (Tiedote 17.3)

Lisätietoja:

Finanssineuvos Hannele Savioja, puh. 02955 30295
Finanssineuvos Markku Nissinen, puh. 02955 30314

rakenneuudistus