FI SV

Infotilaisuus 7.3.2018
Toimintatapoja ja laatua kehittämällä kohti digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta

Valtiovarainministeriö 9.3.2018 16.07
Uutinen

Hallituksen 29.1.2018 tekemän linjauksen mukaan asiointia ja viestinvälitystä julkisen hallinnon kanssa viedään edelleen vahvasti digitaaliseen suuntaan. Infotilaisuudessa 7.3. keskusteltiin siitä, miten digitaaliseen ensisijaisuuteen päästään käytännössä.

Hallitus linjasi strategiaistunnossaan 29.1.2018 sähköisen asioinnin vuoteen 2022 tähtäävän tavoitetilan. Hallituksen tekemän linjauksen mukaan:

 • Viranomaiset ovat velvoitettuja tarjoamaan kansalaisille ja oikeushenkilöille eli yrityksille ja yhteisöille ensisijaisena vaihtoehtona saavutettavia ja laadukkaita digitaalisia palveluja. 
 • Viranomaisten on järjestettävä henkilön asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä viestintä ja asiointi niin, että asiakkailla on aina käytettävissä sähköinen kanava.
 • Yrityksillä, yhteisöillä ja muilla elinkeinotoimintaa harjoittavilla on velvoite asioida ja viestiä julkisen hallinnon kanssa digitaalisesti.
 • Luonnolliset henkilöt (kansalaiset) asioivat ja viestivät viranomaisten kanssa ensisijaisesti digitaalisesti. Heitä ei kuitenkaan velvoiteta tähän.

Samalla hallitus luopui aiemmin asettamastaan tavoitteesta, jonka mukaan kansalaiset olisi vuoden 2018 aikana velvoitettu ottamaan käyttöön Suomi.fi:n Viestit-palvelu eli niin sanottu sähköinen postilaatikko. Työryhmä, joka vuoden 2017 aikana toteutti ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartan, totesi ettei tavoitteen toteuttamiseen ollut edellytyksiä. Velvoittamisen sijaan kansalaisia kannustetaan sähköiseen asiointiin ja viestinvaihtoon viranomaisten kanssa.

Infotilaisuus herätti laajaa kiinnostusta

Valtiovarainministeriön 7.3.2018 järjestämään infotilaisuuteen digitaalisuuden ensisijaisuuden toimeenpanosta osallistui noin 130 henkilöä julkisesta hallinnosta, järjestöistä sekä yrityksistä. Avauspuheenvuorossaan lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara kertoi, minkälaisia seikkoja sisältyy tavoitteeseen velvoittaa viranomaiset tarjoamaan digitaalisia palveluja asiakkailleen. 

– On tärkeää, että edistämme myös lainsäädännön ja sen selkiyttämisen avulla sitä, että kansalaiset ja yritykset pystyvät asioimaan viranomaisten kanssa sujuvasti digitaalisesti ja että viranomaiset tietävät mitä vaatimuksia hyvään sähköisen asiointiin ja digitaalisten palvelujen toteuttamiseen sisältyy, sanoo Kivivasara.  

Tilaisuudessa valtiovarainministeriön asiantuntijat Marjukka Saarijärvi ja Petteri Ohvo esittelivät nyt käynnistyvää digitaalisen ensisijaisuuden toimeenpanoa, jolla hallinnon saralla yhtenäistetään niin sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatapoja kuin digitaalisia asiointipalveluita koskeva laatukriteeristö.  

Toimeenpano ja lainsäädännön selvitystyö käyntiin 

Valtiovarainministeriö on asettanut Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmän, jossa on laaja edustus valtion ja kuntien viranomaisista, kansalaisjärjestöistä ja elinkeinoelämästä. Työryhmän tehtävä on etsiä yhtenäisiä asioinnin toimintatapoja hyödynnettäväksi digitaalisissa palveluissa yli hallinnonala- ja prosessirajojen. Ryhmä tekee myös esityksen siitä, miten yritysten velvoittaminen julkisen hallinnon digitaalisten palvelujen käyttöön on mahdollista toteuttaa, sekä tarkastelee tekoälyn mahdollisuuksia. 
 
Lisäksi valtiovarainministeriö asettaa selvityshenkilön selvittämään eri toimialojen ja asiaryhmien asiointimenettelyjä sekä tunnistamaan digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeet. Selvityshenkilön odotetaan esittävän näkemyksensä jo Tiekartta-työryhmän lainmuutostarpeiden arvioinnissa tehtyihin ehdotuksiin ja näkemyksiin. Selvityshenkilö tekee myös ehdotukset hallinnon toimintatapojen ja lainsäädännön kehittämisen vastuunjaoista jatkovalmistelua ja toimeenpanoa varten. Tähän liittyvät lakimuutokset tulevat toteutettavaksi vasta seuraavalla vaalikaudella. 

Asiointipalvelujen laadun edistämistyössä ryhdytään laatukriteeristön lisäksi kehittämään itsearvioinnin ja palvelukokemuksen mittaamista. Yhdenmukainen kriteeristö ja palvelutuottajien itsearviointi auttavat tunnistamaan mitä julkisen hallinnon digitaalisissa palveluissa tulee kehittää. Lisäksi palveluiden laatuvertailu helpottuu. Valtiovarainministeriö käynnistää kaksi työskentelyryhmää, joiden toimintaan ovat tervetulleita kaikki asiointipalveluiden laadunkehittämisestä kiinnostuneet.

Valtiovarainministeriön edustajien alustusten lisäksi infotilaisuudessa kuultiin kommenttipuheenvuorot kuluttajanäkökulmaa edustaneelta Päivi Hentuselta, Mika Tuuliaiselta (Elinkeinoelämän keskusliitto) sekä Katri-Leena Launikselta (Kela).

Lisätietoa:

 • Petteri Ohvo, hankepäällikkö, 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi  (yhtenäinen laatukriteeristö)
 • Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, 2955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi (yhteinäiset toimintatavat)
 • Tuomas Vanhanen, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja, 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi (tavoitetila 2022)

Tilaisuuden materiaalit

 • Ilmoittautuminen laadunkehittämisen työskentelyryhmiin 
 • Infotilaisuuden pp-esitys
 • Hallituksen strategiaistunnon 29.1.2018 muistio
  Linkki materiaaleihin >>
Anu Vehviläinen Avoin hallinto Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Kärkihankkeet Nykyiset ministerit