Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Päihde- ja mielenterveystyön innovaatioita yksissä kansissa: Uusia tapoja hyödyntää osaamista

25.2.2010 8.56
Uutinen N5-54959
Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveys- ja päihdetyössä -julkaisu nivoo yhteen Pohjanmaa-hankkeessa, Sateenvarjo-projektissa sekä Lapin mielenterveys- ja päihdetyön hankkeessa syntyneet mielenterveys- ja päihdetyön innovaatiot. Julkaisu tuo esiin testattuja ja hyviksi havaittuja toimintamalleja osaamisen hyödyntämiseen päihde- ja mielenterveystyön kentällä. Uudet tavat hyödyntää osaamista julkistettiin Helsingissä torstaina 25.2.2010.

 

"Usein projektien ongelma on se, että hankerahojen loppuessa itse toimintakin loppuu. Kertynyt osaaminen ja uudet hyvät käytännöt tulisi kuitenkin saada leviämään ja juurtumaan osaksi palvelujärjestelmää", luonnehti ohjelmajohtaja Maija Perho. "Nyt esillä olevat kolme päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanketta ovat luoneet uusia toimintamalleja ja osaamista, jotka ansaitsevat tulla yhteiseksi omaisuudeksi", hän jatkoi.

Mahdollisuuksia päihde- ja mielenterveystyöhön

Julkaisuun on koottu kaikkiaan yhdeksäntoista esimerkkiä mielenterveyden edistämisen ja päihdetyön mahdollisuuksista. Päihde- ja mielenterveystyön hankkeet toteutettiin vuosina 2005-2009. Hankkeissa tehtiin tiivistä yhteistyötä: eri toimintamalleja kokeiltiin hankkeissa ristiin ja sitä kautta havaittiin, että mallit sopivat laajasti hyödynnettäviksi. Suurin osa julkaisussa esiteltävistä innovaatioista on tarkoitettu osaksi kunnan perustason mielenterveys- ja päihdetyötä.

Eräs julkaisuun nostetuista toimintamallikokonaisuuksista liittyy lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen. Hankkeissa testattiin kolmea lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen liittyvää toimintamallia: psykiatrinen sairaanhoitaja neuvolatyöntekijänä, masennusoireiden tunnistaminen neuvolassa ja Iloa Varhain -ryhmät.

"Kokemusten mukaan esimerkiksi valtaosalle masennusriskissä olevista oireilevista äideistä riittäisi neuvolatyöntekijöiden ohjaaman ryhmän apu tai esimerkiksi muutama tapaaminen psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Psykiatrista sairaanhoitajaa tarvitaan koordinoimaan ryhmätoimintaa, konsultoimaan ja tukemaan tarvittaessa lääkehoidon toteutumista tarkoituksenmukaisesti", kertoi lääkintöneuvos Maria Vuorilehto tilaisuudessa.

Innovaatioita terveyden edistämiseen mielenterveys- ja päihdetyössä -julkaisu on Terveyden edistämisen politiikkaohjelman rahoittama.

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Maija Perho, puh. 09 160 72409
Lääkintöneuvos Maria Vuorilehto, puh. 09 160 72357