Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Potilaiden valinnanvapauden toteuttaminen kiinnosti terveydenhuoltolain aluekierroksella

1.7.2011 7.13
Uutinen N5-57976

Potilaiden valinnanvapauden varmistaminen sekä terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen laatiminen puhuttivat terveydenhuoltolain toimeenpanon aluekierroksella touko-kesäkuussa. Kymmenessä tilaisuudessa pohdittiin lain aiheuttamia muutoksia ja etsittiin alueellisia ratkaisuja lain toimeenpanoon.

Kierroksen aikana kerättiin kysymyksiä lain toimeenpanossa askarruttavista asioista, erityisesti valinnan mahdollisuuden toteuttamisesta. Näihin kysymyksiin on nyt laadittu vastauksia, ja ne löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta:

Terveydenhuoltolain toimeenpanosta kysyttyä (THL)

Kesän aikana kysymyksiä ja vastauksia eri kysymyksiin täydennetään. Myös aluekierroksella esitetyt ja jaetut materiaalit ovat saatavilla THL:n sivuilla.

Terveydenhuoltolakiin ja aluekierrokseen liittyvät materiaalit ja esitteet (THL)

Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, aluehallintoviraston ja Suomen Kuntaliiton järjestämiin tilaisuuksiin osallistui kuntien ja sairaanhoitopiirien luottamushenkilöitä sekä lain toimeenpanosta vastuussa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä.