Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Työeläkejärjestelmän muutostarpeisiin varauduttu

26.10.2011 13.26
Uutinen N5-58582

Julkisuudessa on viime päivinä keskusteltu työeläkevarojen sijoitustuottojen heikentymisen vaikutuksista eläkkeisiin ja eläkemaksuihin. Työeläkevarojen sijoitustuotot, työntekijöiden ja työnantajien maksamat eläkemaksut sekä eläkemenot muodostavat kokonaisuuden. Muutokset järjestelmän yhdessä osassa aiheuttavat paineita koko järjestelmään. Muutostarpeet ovat kuitenkin olleet tiedossa pitkään eikä äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta.

Koska eläkejärjestelmään kohdistuvat paineet on tiedostettu ajoissa, esimerkiksi eläkemaksun korottamisesta vuosina 2011-2014 on jo sovittu. Pitkällä aikavälillä eläkejärjestelmän menoja ja eläkemaksujen nousupaineita hillitään tehokkaimmin pidentämällä suomalaisten työuria.

"Suomalainen työeläkejärjestelmä on vahva, ja tarvittavista muutoksista neuvotellaan vastuullisesti yhteistyössä kaikkien järjestelmän osapuolten kesken. Kaikkein tärkeintä on nyt löytää toimivia ratkaisuja työurien pidentämiseen", toteaa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Hallitusohjelman mukaan keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan ja ehdottamaan toimenpiteet työurien pidentämiseksi, työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaamiseksi ja riittävän eläketurvan varmistamiseksi. Työmarkkinajärjestöt käsittelevät työeläkejärjestelmään liittyviä kysymyksiä Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan Jukka Rantalan vetämässä Eläkeneuvotteluryhmässä. Ministeri Risikko on toivonut Eläkeneuvotteluryhmän laativan mahdollisimman nopeasti ehdotukset toimenpiteiksi, joilla hallitusohjelman tavoitteet saavutetaan.

Lisätietoja

ylijohtaja Outi Antila, p. 09 160 73864, 050 5271011, [email protected]

verkkouutiset