Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Yhteydensaanti terveyskeskuksiin heikentynyt, suun terveydenhuollon hoitojonot lyhentyneet

29.5.2009 6.45
Uutinen N5-56091

Hoitotakuun mukainen välitön yhteyden saaminen terveyskeskukseen on heikentynyt merkittävästi tämän vuoden alussa. Yli puolet väestöstä asuu sellaisen terveyskeskuksen alueella, missä on ajoittain ongelmia välittömän yhteyden saannissa. Hoidon tarpeen arviointi kyetään kuitenkin tekemään kolmen arkipäivän kuluessa lähes yhtä usein kuin aiemminkin.

Suun terveydenhuollossa hoitojonoissa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Alkuvuodesta 2009 suun terveydenhuoltoa yli kuusi kuukautta jonottaneita oli lähes neljännes vähemmän kuin syksyllä 2008. Välittömän yhteyden saamisessa oli kuitenkin aiempaa enemmän ongelmia. Päivystystilanteissa hoitoon pääsy on parantunut erityisesti sunnuntaina.

Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maaliskuussa 2009 terveyskeskusten johtaville lääkäreille ja ylihammaslääkäreille lähettämään kyselyyn hoidon saatavuudesta.

Yhteyden saaminen terveyskeskukseen vaikeutunut (THL:n tiedote 29.5.2009)

Suun terveydenhuollossa jatkuu hoitojonojen myönteinen kehitys (THL:n tiedote 29.5.2009)

verkkouutiset