Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanon valmistelu hyvässä vauhdissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö 29.10.2014 10.56
Uutinen

Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Museovirastolle tehtäväksi yleissopimuksen toimeenpanon valmistelun. Museovirasto luovuttaa keväällä 2015 opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen siitä, kuinka sopimusta olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa Suomessa. Valmistelutyötä tehdään yhteistyössä ministeriön, asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Aineeton kulttuuriperintö voi olla suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja. Se voi myös olla myös ilmaisuja, käytäntöjä, tietoja ja taitoja tai välineitä, esineitä sekä näihin liittyviä paikkoja. Aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisen ja siihen liittyvän yleissopimuksen tavoitteena on tukea aineettoman kulttuuriperinnön ilmenemismuotojen säilymistä elinvoimaisina.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut nelivuotiskaudeksi asiantuntijaryhmän, joka toimii aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanon tukena ja asiantuntijana aineetonta kulttuuriperintöä koskevissa kysymyksissä sekä ohjaavana toimielimenä, kun etsitään Suomen kannalta sopivinta toimintamallia.

Kansainvälinen verrokkiselvitys tuo esiin aiheen moninaisuutta

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore toimii valmisteluvaiheessa kumppanina tutkimuksen osalta. Yhteistyön ensimmäinen osio on juuri ilmestynyt selvitys ”Aineeton kulttuuriperintö. Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa”. Verrokkiselvitys on laaja katsaus Unescon sopimuksen toteuttamiseen 15 eri maassa. Lisäksi esitellään Unescon aineettomiin kulttuuriperinnön luetteloihin nousseita kohteita eri maista. Näin pyritään löytämään tiekarttaa Suomen toimintamallille aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanemiseksi ja laajemminkin aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseksi.

Lisätietoja:
Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio, Museovirasto
[email protected], p. 040 128 6017

Ylitarkastaja Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö
[email protected] p. 0295 330 269