Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Haettavissa olevia avustuksia: huhtikuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2.4.2013 10.17
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Ministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia lähinnä yhteisöille.

Huhtikuussa päättyvät mm. seuraavien avustuksen hakuajat:

3.4. Erityisavustus taiteen perusopetuksen itsearviointimallin käyttöönottamiseksi Avustuksia myönnetään taiteen perusopetuksen järjestäjälle tai taiteen perusopetusta antavan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjälle kehittämistyön käynnistämisestä ja sen tulosten vakiinnuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

15.4. Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa Suomalaiset toimijat voivat hakea avustusta Suomen ja Venäjän välistä suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin.

30.4. Jean Sibeliuksen juhlavuosi 2015 Avustus on tarkoitettu vuonna 2015 vietettävän Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuoden hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen.

30.4. Avustus kulttuurin ja eri taiteenalojen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen Avustuksia myönnetään kulttuurin ja eri taiteenalojen kansallisesti merkittävien aineistojen saattamiseen yleisön saataville digitaalisessa muodossa sekä kulttuuria ja eri taiteenaloja edistävien avoimen tiedon sovellusten kehittämiseen.

Tarkemmat kuvaukset avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä.