Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Muinaismuistolakia muutetaan – toimivaltaa Museovirastolle

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.4.2018 13.32
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia muinaismuistolakiin. Esitys liittyy maakuntauudistuksen toimeenpanoon. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ja niiden suoja-alueita koskevat asiat siirretään Museovirastolle. Muinaismuistolain uudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa.

Muinaismuistolaissa säädetään kiinteistä muinaisjäännöksistä, irtaimista muinaisesineistä ja laivalöydöistä. Kiinteät muinaisjäännökset on katsottu kansallisomaisuudeksi, jolla on korvaamaton kulttuuriarvo ja joka tulee säilyttää tuleville sukupolville. Lain mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja ilman erillistä päätöstä.

Kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan suoja-alueen rajojen määräämistä sekä kajoamislupaa koskevat asiat siirrettäisiin Museovirastolle. Asioiden keskittämisellä Museovirastoon pyritään yksinkertaistamaan ja tehostamaan kiinteisiin muinaisjäännöksiin liittyvien päätös- ja lupa-asioiden käsittelyä sekä vahvistamaan asioiden käsittelyssä tarvittavaa asiantuntemusta.

Kansalaisten näkökulmasta kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevien asioiden asiointi yksinkertaistuu ja helpottuu, kun tehtävät keskitetään yhdelle viranomaiselle.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Lisätietoja: vanhempi hallitussihteeri Rami Sampalahti, OKM, p. 02953 30190

Hallituksen esitykset ja muut OKM:n asiat valtioneuvostossa 

Kulttuuri Kärkihankkeet kärkihankkeet norminpurku