Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kaikkien kolmen rahapeliyhteisön rahapelitoimintojen yhdistäminen aloitetaan

Inrikesministeriet 17.9.2015 14.35
Uutinen

Valtioneuvoston viestintäosasto tiedottaa

Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi tänään 17. syyskuuta linjaukset kaikkien kolmen rahapeliyhteisön, Fintoton, Veikkauksen ja Raha-automaattiyhdistyksen, rahapelitoimintojen yhdistämiseksi. Sisäministeriö käynnistää lainsäädännön valmistelun välittömästi.

Tavoitteena on vahvistaa suomalaista rahapelien yksinoikeusjärjestelmää luomalla yksi valtion kokonaan omistama rahapeliyhtiö. Peliyhteisöt ovat yhdessä viranomaisten ja edunsaajaryhmien kanssa valmistelleet yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka mukaisesti yhdistämishanke organisoidaan. Ensimmäisessä vaiheessa yhdistämistä valmistelemaan perustetaan väliaikainen integrointiyhtiö, jonka hallituksessa on kuusi jäsentä. Valtio nimeää puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Nykyiset rahapeliyhteisöt nimeävät kukin yhden jäsenen.

Myöhemmin yhdistämisen toisessa vaiheessa perustetaan valtion kokonaan omistama uusi rahapeliyhtiö. Valtioneuvoston kanslian omistajanohjausosasto vastaa yhdistämisen käytännön toteuttamisesta yhteistyössä rahapeliyhteisöjen kanssa. Sisäministeriö koordinoi hanketta ja valmistelee tarvittavan lainsäädännön. Hankkeen etenemistä seurataan parlamentaarisesti.

Nykyisten rahapeliyhteisöjen jo rahastoidut varat varataan kunkin yhteisön omien edunsaajien käyttöön. Valmistelussa kiinnitetään huomiota rahapeliyhteisöjen henkilöstöön sekä edunsaajiin liittyviin kysymyksiin.

Rahapeliyhteisöjen yhdistyminen perustuu viime hallituskaudella tehtyyn yksimieliseen parlamentaariseen selvitykseen. Tavoitteena on, että kotimaisten rahapeliyhteisöjen yksinoikeuteen perustuva rahapelijärjestelmä säilyy Suomessa jatkossakin. Yksinoikeusjärjestelmä on paras tapa estää rahapeleihin liittyvät väärinkäytökset ja vähentää rahapelaamisen sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Samalla säilyy rahapelien tuottojen käyttö yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tuottojen jaosta säädettäisiin uudella tuotonjakolailla.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 0295 418 803, sisäministeriö ja osastopäällikkö, ylijohtaja Eero Heliövaara, p. 0295 160 150, valtioneuvoston kanslia