Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Ministeriön lainsäädäntösuunnitelma 2014-2018 julkaistu

Sisäministeriö 26.11.2013 16.54
Uutinen

Sisäministeriön lainsäädäntösuunnitelma sisältää tietoja ministeriössä käynnissä olevista ja vuosina 2014-2018 käynnistyvistä lainsäädäntöhankkeista. Lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyy myös tietoja ministeriön toimialan EU-säädöshankkeista ja kansainvälisiä sopimuksia koskevista hankkeista sekä eduskunnalle annettavista selonteoista ja selvityksistä. Lainsäädäntösuunnitelman tiedot perustuvat tilanteeseen 1.11.2013.

Ministeriön internetsivuilla seurataan lainvalmisteluhankkeiden etenemistä niiden vahvistamiseen asti. Myös valtion hankerekisterissä on lisätietoa hankkeista.

Sisäasiainministeriön lainsäädäntösuunnitelma 2014-2018 (pdf)

Tilaa hankeuutisia lakihankkeiden etenemisestä

Voit tilata valmisteilla olevista asioista uutisia sähköpostiin. Lähetämme hankeuutisen sähköpostilla aina, kun hanke etenee uuteen vaiheeseen, esimerkiksi lausuntokierros alkaa ja esitysluonnokseen voi tutustua netin kautta tai kun hallituksen esitys siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi.

Sivujen kautta voit myös ottaa kantaa valmistelussa olevaan asiaan ja lähettää palautetta hankkeesta palautelomakkeella, joka ohjautuu suoraan hankkeen valmistelijalle.

Hankeuutisten tilaus- ja palautelomake löytyvät aina hankkeen esittelysivun oikeasta palstasta.

Lakihankkeet ministeriön sivuilla
Valtion hankerekisteri Hare