Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Varusmiehille ruokarahaa myös vapaajakson aikana

Puolustusministeriö 2.4.2020 13.57
Tiedote

Puolustusministeriö on 2.4.2020 väliaikaisesti muuttanut varusmiesten etuuksia koskevaa asetusta. Varusmiehille tullaan maksamaan päivärahan lisäksi myös ruokarahaa ajalta, jolloin heille ei voida järjestää ruokahuoltoa.

Muutos perustuu koronaviruksen varalta tehtyihin erityisjärjestelyihin varusmieskoulutuksessa. Poikkeusoloista johtuen joukko-osastot ovat jakaneet varusmiehensä kolmeen ryhmään ja ryhmät ovat vuoroviikoin varuskunnassa ja vapaalla. Asetusmuutoksen mukaan varusmiehille maksetaan nyt ruokarahaa myös vapaajaksojen aikana, jolloin heillä ei ole mahdollisuutta varuskuntaruokailuun. Viikonloppuisin on voimassa normaalit viikonloppuvapaat, jolloin ruokarahaa ei makseta. Ruokaraha on suuruudeltaan 13,50 euroa päivässä.

- Tällä väliaikaisella muutoksella turvaamme varusmiesten toimeentulon myös näinä poikkeusaikoina, painottaa puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Asetusmuutos tulee voimaan 7.4.2020, mutta sitä sovelletaan takautuvasti siitä alkaen, kun koronaviruksen torjuntaan liittyvä erityisjärjestely on otettu käyttöön. Asetusmuutos on voimassa 30.6.2020 asti. Sen voimassaoloa voidaan tarvittaessa jatkaa tai lyhentää.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Perttu Wasenius (p. 0295 140 603) [email protected].