Vaarallisten aineiden kuljetus ilmassa; asetusmuutos; ICAO-TI

LVM015:00/2023 Säädösvalmistelu

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettua asetusta muutettaisiin (2 §). Voimassaoleva ICAO-TI:n versio huomioidaan.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM015:00/2023

Asianumerot VN/3539/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 8.3.2023 – 28.8.2023

Asettamispäivä 8.3.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 926/2023

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on ajantasaistaa asetuksen 2 § (ICAO-TI versio).

Tiivistelmä

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettua asetusta muutettaisiin (2 §). Voimassaoleva ICAO-TI:n versio huomioidaan.

Lähtökohdat

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset ”Technical Instructions For The Safe Transportation of Dangerous Goods by Air” (ICAO Doc 9284, ICAO-TI) ovat muuttuneet. Uusin ICAO-TI:n 2023-2024 versio on tullut voimaan 1.1.2023.

Uuden VAK-lain voimaantullessa muutettavaksi esitetty asetus kumottaisiin kokonaisuudessaan siirtymäajan jälkeen. Eduskunnan vastauksen (EV 287/2022 vp) sisältämän siirtymäsäännöksen mukaisesti siirtymäaikaa olisi kuusi kuukautta.