Hallituksen esitys vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun EU:n asetuksen kansallisesta täydentämisestä

LVM034:00/2023 Säädösvalmistelu

Lailla säädettäisiin EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun asetuksen (nk. AFIR-asetus) toimivaltaisista viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä seuraamuksista. Valmistelun yhteydessä arvioidaan lisäksi tarve säännellä lentoasemien maasähkön syöttöä koskevien vaatimusten kansallisesta toimeenpanosta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM034:00/2023

Asianumerot VN/20800/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.8.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 15.8.2023

Lainvalmistelu

HE vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua EU:n asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 20/2024
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 21/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  16.5.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin käyttöönotosta. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin Euroopan unionin vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta annettua asetusta. Samalla laki 478/2017 liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta kumottaisiin.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

YhteyshenkilöLaura Rantanen, liikenne- ja viestintäministeriö

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Laura Rantanen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 175
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esityksellä on tarkoitus toteuttaa seuraavat asiat:
1) säätää EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan AFIR-asetuksen tehokkaaksi toteuttamiseksi erityisesti kansallisista viranomaisista ja seuraamuksista,
2) arvioida tarve säännellä lentoasemien maasähkön syöttöä koskevien vaatimusten kansallisesta toimeenpanosta,
3) kumota voimassa oleva laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017).

AFIR-asetuksen mukaisten vesi- ja tieliikenteen infrastruktuuritavoitteiden sekä tiedon toimittamista koskevien vaatimusten kansallinen täydentäminen arvioidaan muiden hankkeiden yhteydessä.

Tiivistelmä

Lailla säädettäisiin EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun asetuksen (nk. AFIR-asetus) toimivaltaisista viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä seuraamuksista. Valmistelun yhteydessä arvioidaan lisäksi tarve säännellä lentoasemien maasähkön syöttöä koskevien vaatimusten kansallisesta toimeenpanosta.

Lähtökohdat

Osana komission 55-valmiuspakettia neuvotellun AFIR-asetuksen tavoite on edistää vaihtoehtoisiin käyttövoimiin siirtymistä mahdollistamalla riittävän kattava ja laaja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri teillä, satamissa ja lentoasemilla. AFIR-asetuksen tehokas toteuttaminen edellyttää kansallista sääntelyä muun muassa viranomaisista ja seuraamuksista. Asetus tulee sovellettavaksi 13.4.2024 alkaen.

AFIR-asetus kumoaa voimassa olevan direktiivin (2014/94/EU) vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta. Direktiivi on pantu kansallisesti täytäntöön lailla liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017), joten voimassa oleva laki tulee kumota.

Lisätietoja