Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

LVM037:00/2023 Säädösvalmistelu

Säädöshankkeen tavoitteena on RefuelEU Aviation -asetuksen edellyttämän kansallisen sääntelyn toteuttaminen. Kansallisesti tulee säätää viranomaistehtävistä ja nimetä toimivaltaiset viranomaiset. Lisäksi tulee säätää asetuksen kieltämien rikkomusten sanktioinnista eli seuraamusmaksuista ja niiden määräämisestä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM037:00/2023

Asianumerot VN/22627/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 13.7.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 13.7.2023

Lainvalmistelu

HE laiksi ilmailulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 21/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on täsmentää ja täydentää kansallisella sääntelyllä tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamisesta kestävälle lentoliikenteelle annettua EU:n asetusta (ReFuelEU Aviation -asetus). Lisäksi esityksellä täsmennetään ja täydennetään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta annetun asetuksen (EU) 2023/1804 (AFIR-asetus, tässä esityksessä jakeluinfra-asetus) sähkönsyöttöä paikallaan oleviin ilma-aluksiin koskevaa sääntelyä. Kansallisesti tulisi säätää toimivaltaisten viranomaisten osoittamisesta, toimivaltaisten viranomaisten tehtävistä ja seuraamusjärjestelmästä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

YhteyshenkilöJoona Huhtakangas, liikenne- ja viestintäministeriö

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Joona Huhtakangas, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 131
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

ReFuelEU Aviation -asetuksen tavoitteena vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti ja samalla varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset lentoliikennemarkkinoilla.

Kansallisen säädöshankkeen tavoitteena on ReFuelEU Aviation -asetuksen edellyttämän kansallisen sääntelyn toteuttaminen. Kansallisesti tulisi säätää toimivaltaisten viranomaisten tehtävistä, seuraamusjärjestelmästä sekä eräistä raportointivelvoitteista.

Tiivistelmä

Säädöshankkeen tavoitteena on RefuelEU Aviation -asetuksen edellyttämän kansallisen sääntelyn toteuttaminen. Kansallisesti tulee säätää viranomaistehtävistä ja nimetä toimivaltaiset viranomaiset. Lisäksi tulee säätää asetuksen kieltämien rikkomusten sanktioinnista eli seuraamusmaksuista ja niiden määräämisestä.

Lähtökohdat

Asetus tulee sovellettavaksi 1.1.2024 alkaen. Kansalliset muutokset tulisi siksi toteuttaa mahdollisimman pian.