Yleisradion julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioiva parlamentaarinen työryhmä

LVM038:00/2023 Toimielin

Yleisradion rahoituksesta, tehtävistä ja valvonnasta päätetään vakiintuneen käytännön mukaisesti parlamentaarisesti. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa linjataan parlamentaarisen työryhmän perustamisesta arvioimaan Yleisradion rahoitusta, suhdetta kaupalliseen mediaan ja Yle-lain muutostarpeita sekä tarkkarajaistamaan Ylen tehtäviä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM038:00/2023

Asianumerot VN/23882/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.10.2023 – 30.6.2024

Asettamispäivä 12.10.2023

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.4 Kasvua datataloudesta ja digitalisaatiosta

Yhteyshenkilö
Roosa Patrakka, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 192
[email protected]

Yhteyshenkilö
Eero Salojärvi, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 123
[email protected]

Yhteyshenkilö
Sini Wirén, Yksikön johtaja
puh. +358 295 342 532
[email protected]

Tiivistelmä

Yleisradion rahoituksesta, tehtävistä ja valvonnasta päätetään vakiintuneen käytännön mukaisesti parlamentaarisesti. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa linjataan parlamentaarisen työryhmän perustamisesta arvioimaan Yleisradion rahoitusta, suhdetta kaupalliseen mediaan ja Yle-lain muutostarpeita sekä tarkkarajaistamaan Ylen tehtäviä.

Lähtökohdat

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävä on määritelty Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993, Yle-laki) 7 §:ssä. Julkisen palvelun on vakiintuneesti katsottu turvaavan sananvapautta sekä jokaisen oikeutta nauttia sivistyksestä ja kulttuurista sekä kehittää itseään. Julkisen palvelun tulee olla kaikkien kansalaisten vastaanotettavissa yhtäläisin ehdoin.

Yleisradion toiminnan rahoittamiseksi tarvittavat varat on vuoden 2013 alusta alkaen kerätty valtiolle suoritettavalla vuotuisella yleisradioverolla (laki yleisradioverosta, 484/2012). Valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta suoritetaan korvaus talousarvion ulkopuoliselle tv- ja radiorahastolle, josta puolestaan siirretään vuosittain tv- ja radiorahastolaissa säädetty summa Yleisradio Oy:lle.

Yleisradion julkisen palvelun tehtävän valvonta on osoitettu Yleisradion hallintoneuvostolle Yle-lain 6 §:ssä. Liikenne- ja viestintävirastolla on mainitun lain 12 §:n perusteella taloudellisia valvontatehtäviä.

Yleisradion rahoituksesta, tehtävistä ja valvonnasta päätetään vakiintuneen käytännön mukaisesti parlamentaarisesti. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa linjataan, että yleisradion tulee näyttää esimerkkiä avoimuudessa ja tehokkaassa rahankäytössä. Yleisradion riippumattomuutta ja toimituksellista puolueettomuutta vahvistetaan. Yleisradion tehtävistä, rahoituksesta ja yhtiön valvonnan riippumattomuuden kehittämisestä linjataan parlamentaarisesti.