Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM041:00/2023 Säädösvalmistelu

Asetusta ehdotetaan muutettavaksi, koska Yleisradion hallintoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 7.2.2023 luopua Yle Puheen FM-lähetyksistä. Päätöksestä johtuen Yle Puheelle varattu valtakunnallinen radioverkko tulee vapauttaa muille radiotoimijoille Yleisradion luopuessa verkosta. Asetuksen on tarkoitus astua voimaan 8.1.2024.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM041:00/2023

Asianumerot VN/25668/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 8.9.2023 – 31.1.2024

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 984/2023

Tiivistelmä

Asetusta ehdotetaan muutettavaksi, koska Yleisradion hallintoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 7.2.2023 luopua Yle Puheen FM-lähetyksistä. Päätöksestä johtuen Yle Puheelle varattu valtakunnallinen radioverkko tulee vapauttaa muille radiotoimijoille Yleisradion luopuessa verkosta. Asetuksen on tarkoitus astua voimaan 8.1.2024.

Lähtökohdat

Yleisradiolle on varattu valtioneuvoston asetuksella radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta viisi valtakunnallista, yksi osavaltakunnallinen ja kaksi alueellista ja paikallista radioverkkoa julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten. Koska Yleisradio luopuu Yle Puheelle varatusta valtakunnallisesta radioverkosta, tulee valtioneuvoston asetusta muuttaa siten, että jatkossa Yleisradiolle olisi varattuna neljä valtakunnallista radioverkkoa julkisen palvelun tehtävän hoitamiseksi. Muihin Yleisradiolle varattuihin radioverkkoihin ei esitetä muutoksia.

Valtioneuvoston asetusta on muutettava edellä kuvatulla tavalla, jotta Yle Puheelle varattu radioverkko voidaan vapauttaa muiden radiotoimijoiden haettavaksi ja käyttöön.

Asetusta muutetaan, koska Yleisradion hallintoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 7.2.2023 luopua Yle Puheen FM-lähetyksistä. Päätöksestä johtuen Yle Puheelle varattu valtakunnallinen radioverkko tulee vapauttaa muille radiotoimijoille Yleisradion luopuessa verkosta. Asetuksen on tarkoitus astua voimaan 8.1.2024.