Kansallinen liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfraohjelma

LVM061:00/2023 Kehittäminen

Ohjelma sisältää päivitetyn arvion jakeluinfran kehityksestä sekä infraa ja ajoneuvokantaa koskevat tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet. Tavoitteena on infran markkinalähtöinen kehittyminen, mutta taloudellisesti toteuttamiskelpoisia kannusteita sekä mahdollisuuksia velvoitteiden asettamiselle tarkastellaan.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM061:00/2023

Asianumerot VN/31178/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.11.2023 – 31.12.2025

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Eero Hokkanen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 021
[email protected]

Yhteyshenkilö
Niina Honkasalo, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 027
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tuuli Ojala, Liikenneneuvos
puh. +358 295 342 198
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoite on edistää fossiilisille liikennepolttoaineille vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran rakentumista ja infran kehittymisen seurantaa.

Tiivistelmä

Ohjelma sisältää päivitetyn arvion jakeluinfran kehityksestä sekä infraa ja ajoneuvokantaa koskevat tavoitteet ja tarvittavat toimenpiteet. Tavoitteena on infran markkinalähtöinen kehittyminen, mutta taloudellisesti toteuttamiskelpoisia kannusteita sekä mahdollisuuksia velvoitteiden asettamiselle tarkastellaan.

Lähtökohdat

EU:n vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfra-asetus (AFIR) edellyttää kansallisen toimintakehyksen laatimista. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan laaditaan vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon laajentamista koskeva toimintaohjelma.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehittyminen on keskeinen liikenteen puhtaan energian siirtymän mahdollistaja. Etenkin satamien osalta se on myös EU-tukien menestyksekkään hakemisen ja saamisen edellytys, sillä suurimmilta satamilta vaaditaan tietyn tasoista vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraa alusliikenteelle.

Suomessa henkilöautoja palveleva julkinen sähkölatausinfra on kehittynyt rinnan autokannan kanssa jo melko kattavaksi, erityisesti vilkkaimmin liikennöidyillä alueilla. Raskaan tieliikenteen, meri- ja lentoliikenteen siirtymä sekä jakeluinfran kehittyminen ovat alkuvaiheessa. AFIR-asetuksen vaatimuksiin pääsemiseksi tarvitaan ja infran markkinalähtöisen kehittymisen saavuttamiseksi tarvitaan vielä lisätoimia.