Digitalisaation ja datatalouden vastuualueen yhteistyöryhmä (Digitoimisto)

LVM066:00/2021 Toimielin

Digitoimisto on digitalisaation, datatalouden ja tietopolitiikan alueen pysyvä yhteistyöryhmä. Digitoimisto toimii yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmän sihteeristönä datatalouden ja digitalisaation osalta. Digitoimisto toimii myös yhteyspisteenä digiasioissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM066:00/2021

Asianumerot VN/25733/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.10.2021 –

Asettamispäivä 14.10.2021

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Merita Erkkilä, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 136
[email protected]

Yhteyshenkilö
Siiri Krakau, Hankeassistentti
puh. +358 295 530 669
[email protected]

Yhteyshenkilö
Maaria Mäntyniemi, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 150
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Digitoimiston toiminnan tavoitteena on vahvistaa valtioneuvoston ministeriöiden välistä yhteistyötä, koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaation ja datatalouden alueella, pitäen sisällään myös sääntelyn ja hallinnon, liiketoiminnan digitalisaation, datan hyödyntämisen laaja-alaisen edistämisen, digiteknologioiden käytön edistämisen, koulutuksen ja tutkimuksen, julkisen hallinnon digitalisaation sekä näihin liittyvän kansainvälisen yhteistyön ja EU-vaikuttamisen.

Digitoimiston toiminnan kautta ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen digitalisaation ja datatalouden kehittämisen toimet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja jaetun tilannekuvan, jonka puitteissa ministeriöt toteuttavat tehtäviensä mukaisia toimenpiteitä. Samalla edistetään resurssien tehokasta käyttöä. Yhteistyöllä vauhditetaan osaltaan digitaalista ja puhdasta siirtymää ja parannetaan kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edellytyksiä.

Tarkoituksena on vahvistaa digitoimistosta toimintamalli, jossa toimia suunnitellaan, toteutetaan ja priorisoidaan valtioneuvoston tasolla yhtenäisesti ja koordinoidusti niin, että mikään osa-alue ei jää jälkeen ja näin hidasta muiden osa-alueiden edistymistä.

Tiivistelmä

Digitoimisto on digitalisaation, datatalouden ja tietopolitiikan alueen pysyvä yhteistyöryhmä. Digitoimisto toimii yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmän sihteeristönä datatalouden ja digitalisaation osalta. Digitoimisto toimii myös yhteyspisteenä digiasioissa.

Lähtökohdat

Pääministeri Orpon hallitusohjelma linjaa digijohtamisen vahvistamisesta siten, että ministerityöryhmä ja digitoimisto jatkavat tieto- ja teknologiapolitiikan koordinoinnin johtamista pitkäjänteisesti. Hallitus seuraa ja jatkaa digikompassin tavoitteiden edistymistä.

Valtioneuvosto on 14.7.2023 asettanut ministerityöryhmät. Yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista digitalisaation, robotisaation ja tekoälyn hyödyntämisessä laajasti koko yhteiskunnassa sekä julkisessa hallinnossa. Tämän lisäksi digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä käsitellään myös muissa asetetuissa ministerityöryhmissä

Valtioneuvosto on 7.9.2023 tekemällään päätöksellä nimennyt yhteiskunnan uudistamisen ministerityöryhmän pääsihteerit. Datatalouden ja digitalisaation asioissa pääsihteerit ovat liikenne- ja viestintäministeriöstä osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Eiro sijaisenaan yksikön johtaja Maria Rautavirta, valtiovarainministeriöstä ylijohtaja Jarkko Levasma sijaisenaan yksikön päällikkö Tomi Hytönen ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä johtaja Jonna Korhonen sijaisenaan erityisasiantuntija Tomi Kytölä. Samalla sihteeristöön on nimetty edustajat
kaikista ministeriöistä.