Hallituksen esitys väylämaksulain muuttamisesta 2022

LVM080:00/2020 Säädösvalmistelu

Väylämaksu on puolitettu väliaikaisesti 1.1.2015 alkaen. Ellei puolitusta jatketa, väylämaksu nousee 1.1.2022 alkaen. Väylämaksun puolitusta jatketaan Covid-19:n palautumisen tukemiseksi, kuitenkin samaan aikaan kompensoiden kauppamerenkulusta valtiolle aiheutuvia menoja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM080:00/2020

Asianumerot VN/27380/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.3.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 16.3.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Liikenneverkon kehittäminen

Lainvalmistelu

HE laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 37/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 39/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  27.9.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 145/2021

Covid-19/ Hankkeessa arvioidaan väylämaksun jatko vuosille 2022–2023.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Juha Tervonen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 070
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Jatketaan lain väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta voimassaoloa ajanjaksolle 1.1.2022–31.12.2023.

Tiivistelmä

Väylämaksu on puolitettu väliaikaisesti 1.1.2015 alkaen. Ellei puolitusta jatketa, väylämaksu nousee 1.1.2022 alkaen. Väylämaksun puolitusta jatketaan Covid-19:n palautumisen tukemiseksi, kuitenkin samaan aikaan kompensoiden kauppamerenkulusta valtiolle aiheutuvia menoja.

Lähtökohdat

Väylämaksuhinnasto on ollut puolitettu väliaikaisilla laeilla 1.1.2015 alkaen. Ilman toimenpiteitä nykyisen väliaikaisen lain voimassaolo päättyy 31.12.2021 ja väylämaksua aletaan kantaa jälleen vuonna 2014 voimassa olleen selvästi korkeamman väylämaksuhinnaston mukaisesti. Alennettujen väylämaksujen kantamista jatketaan palautumisen tukemiseksi ja Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.