Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

MMM041:00/2014 Toimielin

Neuvottelukunnan tehtävistä on säädetty asetuksen (1174/2010) 2 §:ssä. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehitystä ja tehdä ehdotuksia hyvinvoinnin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja merkittävistä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä edistää seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin merkitystä ja arvostusta yhteiskunnassa.
Neuvottelukunnan tulee suorittaa myös muuta sen toimialaan kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero MMM041:00/2014

Asianumerot 946/06.01/2016

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.2.2015 – 15.2.2018

Asettamispäivä 12.2.2015

Tiivistelmä

Neuvottelukunnan tehtävistä on säädetty asetuksen (1174/2010) 2 §:ssä. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehitystä ja tehdä ehdotuksia hyvinvoinnin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja merkittävistä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä edistää seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin merkitystä ja arvostusta yhteiskunnassa.
Neuvottelukunnan tulee suorittaa myös muuta sen toimialaan kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät.

Lähtökohdat

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1174/2010) 3 §:n (muut. 561/2013 ja 814/2014) mukaan valtioneuvosto asettaa kyseisen neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan maa- ja metsätalousministeriön esityksestä. Neuvottelukunnan tehtävänä on lähinnä seurata ja arvioida seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin kehitystä ja tehdä ehdotuksia hyvinvoinnin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja merkittävistä seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevista hankkeista ja esityksistä.
Mainitun pykälän mukaan neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 13 muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Lisäksi neuvottelukunnassa on eläinsuojeluasiamies. Sanotun pykälän mukaan neuvottelukunnan ja varapuheenjohtajan tulee olla tunnetusta kokeneita seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia ja erilaisia seura- ja harrastuseläinten pito- ja käyttömuotoja tuntevia henkilöitä. Muiden jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa seura- ja harrastuseläimiin ja niiden hyvinvointiin sekä erilaisiin seura- ja harrastuseläimillä harjoitettaviin toimintoihin liittyviä keskeisiä tahoja: yhden tulee edustaa koiratoimintaa, yhden kissatoimintaa, yhden hevostoimintaa, yhden eksoottisten eläinten harrastustoimintaa, yhden seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskevaa tutkimusta, yhden seura- ja harrastuseläinten pitoon liittyvää etiikkaa, yhden maa- ja metsätalousministeriötä, yhden Elin-tarviketurvallisuusvirastoa, yhden käytännön eläinsuojeluvalvontatyötä tekevää viranomaista, yhden vapaaehtoista eläinsuojelutyötä, yhden käytännön eläinlääkintätyötä, yhden seura- ja harrastuseläinkauppiaita ja yhden kuluttajia.