Kulttuuripoliittinen selonteko 2023-2024

OKM044:00/2023 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kulttuuripoliittista selontekoa valmistelevan työryhmän. Selonteko valmistellaan laajapohjaisessa vuorovaikutuksessa alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Elina Laavi. Työryhmän on määrä saada työnsä päätökseen 30.6.2024.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM044:00/2023

Asianumerot VN/30163/2023

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.11.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 8.11.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.4 Kulttuuri, liikunta ja nuoret

Yhteyshenkilö
Johanna Vuolasto, Kulttuuriasiainneuvos
puh. +358 295 330 235
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Selonteossa esitettävän tulevaisuuskuvan ja tarvittavien toimenpiteiden perustana on taide- ja kulttuurialan tilannekuva sekä keskeiset toimintaympäristöä muuttavat tekijät.
Hallitus käynnistää selonteon valmistelun kanssa yhtäaikaisesti luovien alojen kasvustrategian valmistelun poikkihallinnollisena yhteistyönä sekä valmistelee pysyvät yhteistyömenettelyt erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön välillä. Kulttuuripoliittisesta selonteosta vastaava työryhmä arvioi selontekotyön toteutusta erityisesti kirjallisuuden, kasvu kulttuurin tekijäksi, toimintaympäristömuutosten arvioinnin sekä kulttuurialan rahoituksen, rakenteiden ja toiminnanohjauksen osalta. Tarkoituksena on, että valtioneuvosto antaa kulttuuripoliittisen selonteon eduskunnalle syyskaudella 2024.

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kulttuuripoliittista selontekoa valmistelevan työryhmän. Selonteko valmistellaan laajapohjaisessa vuorovaikutuksessa alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Elina Laavi. Työryhmän on määrä saada työnsä päätökseen 30.6.2024.

Lähtökohdat

Kulttuuri, kasvatus, koulutus ja tiede muodostavat ytimen taloudellisesti kestävälle, elinvoimaiselle ja uudistuvalle sivistysyhteiskunnalle, jossa kansalaiset kokevat osallisuutta ja luottamusta. Lasten ja nuorten kasvu kulttuurin tekijöiksi ja kokijoiksi on ratkaisevaa elävän suomalaisen sivistyksen kehittymiselle.

Toimintaympäristömuutokset vaikuttavat kulttuurialaan, sen toimijoihin ja toimintaedellytyksiin. Mitä vahvempia ja dynaamisempia kulttuuri ja taide ovat, sitä enemmän ne tuottavat henkistä ja taloudellista, kaikkien hyvinvointia vahvistavaa lisäarvoa yhteiskunnassa.

Alueelliset ja paikalliset erot taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön tarjonnassa ja käytössä ovat suuria. Kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta parantavilla toimilla voidaan vahvistaa ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia, mahdollisuuksien tasa-arvoa sekä torjua eriarvoistumiskehitystä ja luottamuksen rapautumista.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.