Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin kansallinen täytäntöönpano sekä puhelin- ja kotimyyntiä koskevan sääntelyn tarkistaminen

OM082:00/2020 Säädösvalmistelu

Tarkoituksena on valmistella ehdotus Omnibus-direktiivin 2019/2161/EU täytäntöön panemiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä sekä puhelin- ja kotimyyntiä koskevien säännösten muuttamisesta kuluttajansuojan parantamiseksi kyseisissä myyntitilanteissa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM082:00/2020

Asianumerot VN/27240/2020

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.1.2021 – 19.7.2022

Asettamispäivä 21.12.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Lainvalmistelu

HE laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 24.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 48/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 7/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.2.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 87/2022

Esityksellä on tarkoitus panna täytäntöön kuluttajansuojan Omnibus-direktiivi 2019/2161/EU sekä tehdä lainsäädäntömuutokset puhelin- ja kotimyyntiä koskevan hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanemiseksi.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Katri Kummoinen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 266
[email protected]

Yhteyshenkilö
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 122
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus ns. Omnibus-direktiivin 2019/2161/EU täytäntöön panemiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä sekä puhelin- ja kotimyyntiä koskevien säännösten tiukentamisesta kuluttajansuojan parantamiseksi.

Tiivistelmä

Tarkoituksena on valmistella ehdotus Omnibus-direktiivin 2019/2161/EU täytäntöön panemiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä sekä puhelin- ja kotimyyntiä koskevien säännösten muuttamisesta kuluttajansuojan parantamiseksi kyseisissä myyntitilanteissa.

Lähtökohdat

Direktiivi 2019/2161/EU unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi ja nykyaikaistamiseksi (ns. Omnibus-direktiivi) on annettu marraskuussa 2019. Omnibus-direktiivillä muutetaan neljää EU:n kuluttajansuojadirektiiviä muun muassa säätämällä tarkemmin direktiivien rikkomuksia koskevista seuraamuksista, parantamalla kuluttajan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja sekä poistamalla säännöksissä havaittuja puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia. Direktiivin sisältämät seuraamuksia koskevat artiklat on jo pääosin pantu Suomessa täytäntöön 15.7.2020 voimaan tulleella kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetulla lailla (566/2020).

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu toimivien oikeusprosessien ja oikeusturvan tavoitteen toteuttamiseksi puhelin- ja kotimyynnin rajoittaminen ja sääntelyn tiukentaminen kuluttajan suojaksi. Omnibus-direktiivi mahdollistaa jäsenvaltioille kotimyyntiä koskevien säännösten tiukentamisen, minkä vuoksi puhelin- ja kotimyyntisääntelyä koskevan hallitusohjelmakirjauksen tarkistelu on tarkoituksenmukaista tehdä direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.