Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain tarkistaminen

PLM002:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on arvioida sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan lainsäädännön muutostarpeet ja valmistella tarvittaessa ehdotus sääntelyn uudistamiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero PLM002:00/2019

Asianumerot VN/3229/2019

Asettaja puolustusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 24.1.2020 – 30.6.2022

Asettamispäivä 24.1.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 40/2023
  Arvioitu uusi esittelyviikko 45/2023
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  9.11.2023
 • 4

  Säädös hyväksytty

Sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa annettu laki uudistettaisiin. Lisäksi eräitä siihen liittyviä lakeja muutettaisiin. Pääesikunnalle ehdotetaan uudeksi tehtäväksi sotilasrikosten ennalta estäminen ja paljastaminen sekä eräitä uusia ja itsenäisesti käytettäviä toimivaltuuksia rikosten ennalta estämis- ja paljastamistehtäviin. Lisäksi ehdotetaan uutta sääntelyä yleisistä toimivaltuuksista.

VastuuministeriPuolustusministeri Häkkänen

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on arvioida sotilaskurinpitoa ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan lainsäädännön muutostarpeet ja valmistella tarvittaessa ehdotus sääntelyn uudistamiseksi.

Lähtökohdat

Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa (255/2014) tuli voimaan 1.5.2014. Lain voimaantulon jälkeen sen toimeenpanon osalta ei ole asetettu erityistä seurantahanketta tai laadittu selvitystä lain toimivuudesta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.