Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintorakenneuudistushanke

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

PLM002:00/2024 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia. Esityksen mukaan sotatieteellisenä jatkotutkintona toimisi lain voimaantultua vain sotatieteiden tohtorin tutkinto. Yleisesikuntaupseeritutkinto korvattaisiin yleisesikuntaupseerikurssilla, joka olisi jatkossa osa sotatieteellistä täydennyskoulutusta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero PLM002:00/2024

Asianumerot VN/1904/2024

Asettaja puolustusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 15.1.2024 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 8 Uuden aikakauden ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Lainvalmistelu

HE laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 16/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 23/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia. Esityksen mukaan sotatieteellisenä jatkotutkintona toimisi lain voimaantultua vain sotatieteiden tohtorin tutkinto. Yleisesikuntaupseeritutkinto korvattaisiin yleisesikuntaupseerikurssilla, joka olisi jatkossa osa sotatieteellistä täydennyskoulutusta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

VastuuministeriPuolustusministeri Häkkänen

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Alberto Guidastri, Hallitussihteeri
puh. +358 295 140 043
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia. Esityksen mukaan sotatieteellisenä jatkotutkintona toimisi lain voimaantultua vain sotatieteiden tohtorin tutkinto. Yleisesikuntaupseeritutkinto korvattaisiin yleisesikuntaupseeri-kurssilla, joka olisi jatkossa osa sotatieteellistä täydennyskoulutusta.

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon suorittamisen edellytyksenä ei ehdotetun muutoksen myötä olisi jatkossa yleisesikuntaupseerin tutkinto. Säädösperusta ehdotetaan muutettavaksi muotoon, jossa sotatieteiden tohtorin jatkotutkintoa opiskelemaan on hyväksyttävissä sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittanut upseeri, taikka muun soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.

Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla uudistettaisiin upseerikoulutusta vastaamaan Puolustusvoimien toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja parannettaisiin upseerien koulutusjärjestelmän yhteensopivuutta Nato-liittolaisten kanssa, sekä varmistetaan henkilöstön riittävyys ja kohdentaminen tehtäviin.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia. Esityksen mukaan sotatieteellisenä jatkotutkintona toimisi lain voimaantultua vain sotatieteiden tohtorin tutkinto. Yleisesikuntaupseeritutkinto korvattaisiin yleisesikuntaupseerikurssilla, joka olisi jatkossa osa sotatieteellistä täydennyskoulutusta.