Selvitys passirekisterin ja henkilökorttirekisterin sormenjälkitietojen käyttämisestä rikostorjunnassa

SM005:00/2022 Kehittäminen

Hankkeen tehtävänä on selvittää oikeudelliset ja muut edellytykset lainmuutokselle, jolla passirekisteriin tai henkilökorttirekisteriin talletettujen sormenjälkien käyttäminen olisi mahdollista ainakin kaikkein törkeimpien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM005:00/2022

Asianumerot VN/5608/2022

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.3.2022 – 10.9.2022

Asettamispäivä 18.3.2022

Yhteyshenkilö
Suvi Pato-Oja, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 379
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa selvitetään passirekisteriin tai henkilökorttirekisteriin talletettujen sormenjälkien sallittuja käsittelytarkoituksia koskevan lainmuutoksen edellytykset sekä laaditaan ehdotus asiaa koskevaksi selvitykseksi eduskunnan hallintovaliokunnalle.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on selvittää oikeudelliset ja muut edellytykset lainmuutokselle, jolla passirekisteriin tai henkilökorttirekisteriin talletettujen sormenjälkien käyttäminen olisi mahdollista ainakin kaikkein törkeimpien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi.

Lähtökohdat

Hallitus antoi 5.11.2020 eduskunnalle esityksen laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta (HE 206/2020 vp). Eduskunta edellytti esitystä koskevassa vastauksessaan EV 81/2021 vp, että sisäministeriö selvittää oikeudelliset ja muut edellytykset lainmuutokselle, jolla passirekisteriin tai henkilökorttirekisteriin talletettujen sormenjälkien käyttäminen olisi mahdollista ainakin kaikkein törkeimpien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi.

Lisää aiheesta