Seurantakomitea 2021-2027

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikka ohjelman Seurantakomitea

TEM060:00/2021 Toimielin

Uudistuva ja osaava Suomi 2021─2027 -ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteitä. Ohjelman EU-rahoitus on noin 1,9 miljardia euroa.

Valtioneuvosto on asettanut Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelmalle seurantakomitean.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM060:00/2021

Asianumerot VN/14836/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.9.2021 – 31.12.2029

Asettamispäivä 16.9.2021

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Valtteri Karhu, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 047 209
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Seurantakomitea seuraa ohjelman toteutumista, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Seurantakomitean on tarkasteltava kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelman edistymiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Seurantakomitea myös hyväksyy ohjelmassa käytettävät valintaperusteet, ohjelman lopullisen tuloksellisuuskertomuksen ja arviointisuunnitelman sekä ohjelman merkittävät muutokset.

Seurantakomitea hoitaa tehtävänsä yhteistyössä hallintoviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Tiivistelmä

Uudistuva ja osaava Suomi 2021─2027 -ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteitä. Ohjelman EU-rahoitus on noin 1,9 miljardia euroa.

Valtioneuvosto on asettanut Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelmalle seurantakomitean.

Lisää aiheesta