Aineettomien oikeuksien strategia (IPR-strategia)

TEM066:00/2021 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM066:00/2021

Asianumerot VN/15767/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu – 31.12.2023

Asettamispäivä 27.3.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Strategian visiona on, että Suomessa on vuonna 2030 tehokkaasti innovaatiotoimintaa ja luovaa työtä tukeva IPR-toimintaympäristö, joka kasvattaa taloudellista hyvinvointia ja kilpailukykyä siten, että perusoikeuksien toteutuminen ja eri yhteiskunnalliset intressit otetaan monipuolisesti huomioon.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman tavoitteena on, että luodaan kansallinen aineettomien oikeuksien strategia, jonka avulla osaamista sekä hallintoa kehitetään ja tehdään nykytilannetta kehittäviä toimenpiteitä (HAO s.99).

Lisätietoja

Lisää aiheesta