Hallituksen esitys laiksi Finnfund Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

UM001:00/2024 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Finnfund Oy –nimisestä osakeyhtiöstä. Samalla nykyinen Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettu laki ehdotetaan kumottavaksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero UM001:00/2024

Asianumerot VN/179/2024

Asettaja ulkoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 2.1.2024 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 8 Uuden aikakauden ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Alaluku 8.3 Taloussuhteet osana strategista ulkopolitiikkaa

Alaluku 8.4 Kokonaisvaltainen kehityspolitiikka

Lainvalmistelu

HE laiksi Finnfund Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 5.2.2024
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 51/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Finnfund Oy –nimisestä osakeyhtiöstä. Samalla Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettu laki ehdotetaan kumottavaksi.  Esityksessä ehdotetaan, että Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n nimi muutettaisiin Finnfund Oy:ksi.  Uudessa laissa säädettäisiin Finnfund Oy:n tehtävistä ja eräiden julkisten hallintotehtävien siirrosta Finnfundille. Nämä koskisivat valtionavustuksen myöntämistä, valtionavustuksiin liittyviä muita tukitehtäviä ja korkotukiluottolakiin liittyviä julkisia hallintotehtäviä. Lisäksi säädettäisiin tietojenvaihdosta ja eräistä muista teknisemmistä säännöksistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2025.

VastuuministeriUlkomaankauppa- ja kehitysministeri Tavio

YhteyshenkilöSara Piirainen, ulkoministeriö

Syysistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sara Piirainen, Lainsäädäntösihteeri
puh. +358 295 350 931
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Finnfund Oy –nimisestä osakeyhtiöstä. Samalla nykyinen Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annettu laki ehdotetaan kumottavaksi.