Kehitysyhteistyön säädösmuutosten arviointi

UM004:00/2023 Säädösvalmistelu

Ulkoministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan ja valmistelemaan kehitysyhteistyön yksityisen sektorin yhteistyömuotoja ja finanssisijoituksia koskevien säädösten mahdollisia muutostarpeita sekä selvittämään mahdollisia muita kehitysyhteistyön lainsäädännön muutostarpeita.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero UM004:00/2023

Asianumerot VN/5320/2023

Asettaja ulkoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.3.2023 – 31.12.2024

Asettamispäivä 24.2.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Johanna Lahti, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tavoitteena on selvittää, arvioida ja valmistella kehitysyhteistyön yksityisen sektorin yhteistyömuotoja ja finanssisijoituksia koskevien säädösten muutostarpeita sekä muita mahdollisia kehitysyhteistyön lainsäädännön muutostarpeita. Työryhmä selvittää säädösten nykytilaa, mahdollisia muutostarpeita, eri vaihtoehtoja sekä niiden vaikutuksia. Työryhmän tehtävänä on selvittää ja arvioida myös muita mahdollisia ohjauskeinoja säädösten ohella tai sijasta.

Tiivistelmä

Ulkoministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan ja valmistelemaan kehitysyhteistyön yksityisen sektorin yhteistyömuotoja ja finanssisijoituksia koskevien säädösten mahdollisia muutostarpeita sekä selvittämään mahdollisia muita kehitysyhteistyön lainsäädännön muutostarpeita.

Lähtökohdat

Nykytilanne ja lainsäädäntö ei mahdollista yhteistyömuotojen kehittämistä riittävällä tavalla vastaamaan yritysten tarpeisiin. Kasvava toiminta on myös asettanut merkittävän haasteen ulkoministeriölle henkilöstöresurssien riittävyyden näkökulmasta. Kehitysyhteistyön finanssisijoitusten osalta on syytä selvittää, missä määrin nykyinen säädöspohja on riittävä ja tarvitaanko lainsäädäntöön muutoksia. Lisäksi on ilmennyt tarve muuttaa lakia kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista (1114/2000) paremmin vastaamaan luottojen toteutuksessa tapahtuneita muutoksia ja muutostar-peita johtuen rahoitusmarkkinoiden kehityksestä.

Lisäksi ministeriössä on ilmennyt tarve selvittää tarkemmin myös muita mahdollisia kehitysyhteistyön säädöspohjan muutostarpeita, liittyen esimerkiksi julkisten hallintotehtävien siirtoon yleisemmin sekä valtion virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetun lain (382/1989) mahdollisiin muutostarpeisiin.