YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros

UM005:00/2022 Kehittäminen

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Suomen neljäs tarkastelu tehdään vuonna 2022.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero UM005:00/2022

Asianumerot VN/6889/2022

Asettaja ulkoministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.5.2022 – 30.11.2022

Asettamispäivä 9.5.2022

Tavoitteet ja tuotokset

Suomen neljäs tarkastelu on marraskuussa 2022. Tarkastelua varten Suomen on laadittava tiivis raportti kansallisista ihmisoikeustoimistaan ja edellisen tarkastelukierroksen suositusten täytäntöönpanon onnistumisesta. Välittömästi vuoropuhelun jälkeen laaditaan UPR-työryhmän raportti. Raportti on kooste vuoropuhelussa käydystä keskustelusta ja se sisältää Suomelle esitetyt suositukset. Raportti hyväksytään vielä ihmisoikeusneuvoston seuraavassa sääntömääräisessä istunnossa, jolloin tarkasteltavan valtion on viimeistään ilmoitettava kantansa saamiinsa suosituksiin.

Tiivistelmä

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Suomen neljäs tarkastelu tehdään vuonna 2022.

Lisätietoja