Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta

YM006:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM006:00/2018

Asianumerot

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.6.2018 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus

Lainvalmistelu

HE laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 48/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  29.11.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 253/2018

Esityksen tavoitteena on tukea YSL:n ja VL:n mukaisten asioiden sähköistä käsittelyä. YSL:ssa ja VL:ssa säädettäisiin sähköisen asioinnin ja digitaalisten palvelujen ensisijaisuudesta. Esityksessä otettaisiin huomioon kuulutuslainsäädännön ajantasaistamiseksi tehtävät muutokset hallintolakiin ja tarkistettaisiin yleislain kanssa päällekkäinen YSL:n ja VL:n sääntely.

VastuuministeriAsunto-, energia- ja ympäristöministeri Tiilikainen

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Oili Rahnasto, hallitusneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esitys sisältää ehdotukset ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten menettelyiden sähköisestä käsittelystä.