Pitkän korkotukimallin kehittämishanke

YM007:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeessa muutetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoon tarkoitettujen korkotukilainojen ehtoja siten, että tukijärjestelmä toimii nykyistä tehokkaammin ja kannustaa rakennuttajia tuottamaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja kasvukeskuksiin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM007:00/2017

Asianumerot YM1/600/2017, VN/981/2018

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2017 – 30.6.2018

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Työllisyys ja kilpailukyky

Kärkihankkeet Asuntorakentamista lisätään

Toimenpiteet Valtion tukemaa asuntotuotantoa lisätään ja se kohdennetaan sitä eniten tarvitseville

Lainvalmistelu

HE laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 40/2018

Asuntorakentamisen korkotukijärjestelmää kehitetään kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein valittaville asukkaille tarkoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotannon lisäämiseksi.

VastuuministeriAsunto-, energia- ja ympäristöministeri Tiilikainen

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Valtio tukee kohtuuhintaisten, sosiaalisin perustein valituille asukkaille tarkoitettujen vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa pitkillä, pääosin 40 vuoden mittaisilla korkotukilainoilla. Hankkeen tarkoituksena on muuttaa korkotukilainoja koskevia säännöksiä siten, että tukijärjestelmä toimii tehokkaasti, valtion maksama tuki ja asuntojen käyttöön liittyvät rajoitukset ovat tasapainossa keskenään ja tukijärjestelmä kannustaa rakennuttajia tuottamaan kohtuuhintaisia asuntoja nykyistä enemmän.

Tiivistelmä

Hankkeessa muutetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoon tarkoitettujen korkotukilainojen ehtoja siten, että tukijärjestelmä toimii nykyistä tehokkaammin ja kannustaa rakennuttajia tuottamaan lisää kohtuuhintaisia asuntoja kasvukeskuksiin.

Lähtökohdat

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on lisätä asuntorakentamista. Eduskunta on edellyttänyt hallituksen käynnistävän 40 vuoden korkotukimallin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet, jotta mallin ehdot saadaan kannustaviksi (EV 81/2016). Budjettineuvottelujen yhteydessä 1.9.2016 hallitus teki päätöksen työllisyyttä lisäävistä toimista, ja tämän päätöksen mukaan ympäristöministeriössä aloitetaan säädösvalmistelu pitkien korkotukilainojen lainanlyhennysohjelman muuttamiseksi merkittävästi nykyistä etupainotteisemmaksi.