Kestävä kaupunki -ohjelman ohjausryhmä

YM009:00/2022 Toimielin

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM009:00/2022

Asianumerot VN/14135/2020

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.5.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 21.5.2021

Toimielimen tyyppi Ohjausryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjausryhmän työn tavoitteena on tukea Kestävä kaupunki -ohjelman tavoitteiden toteutumista sekä ohjelman kannalta keskeistä valtion hallinnonalojen, kaupunkien, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyötä.

Ohjausryhmän tehtävänä on
• seurata ohjelman etenemistä ja käsitellä sen keskeisimpiä linjauksia,
• suunnata ohjelmassa tehtävää valtion, kaupunkien ja kuntien välistä yhteistyötä,
• tunnistaa toiminnan liittymäpintoja muuhun kestävää kaupunki- ja kuntakehitystä edistävään työhön,
• välittää tietoa jäsenen oman organisaation ja ohjelman välillä sekä
• tukea tulosten viestintää ja laajempaa hyödyntämistä.

Lähtökohdat

Ohjausryhmä

Lisätietoja