Kiertotalouden strategisen ohjelman valmistelu

YM010:00/2020 Kehittäminen

Suomelle laaditaan strateginen kiertotalouden edistämisohjelma. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan uuden talouden perusta. Ohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtaja on työelämäprofessori Reijo Karhinen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM010:00/2020

Asianumerot VN/13551/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 8.4.2021

Asettamispäivä 14.1.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä

Keino Laaditaan kiertotalouden edistämisohjelma

Yhteyshenkilö
Taina Nikula, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 250 202
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja mittarit, määritellään tarvittavat toimet ja varataan resurssit kiertotalouden edistämiseksi ja systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Tiivistelmä

Suomelle laaditaan strateginen kiertotalouden edistämisohjelma. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan uuden talouden perusta. Ohjelmaa valmistelevan ohjausryhmän puheenjohtaja on työelämäprofessori Reijo Karhinen.

Lähtökohdat

Hallitusohjelmassa ’Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta’ todetaan, että hallituskaudella toteutetaan poikkihallinnollinen, strateginen kiertotalouden edistämisohjelma mittareineen.

Lisätietoja